Bestuur en medewerkers van het Roosevelt Institute for American Studies hebben met droefenis kennisgenomen van het overlijden van

George van Heukelom

Hij heeft als voorzitter van eerst het Bestuur en vervolgens de Raad van Toezicht van het Roosevelt Study Center (RSC) tussen 2003 en 2015 een warme belangstelling en een grote inzet gehad voor de ontwikkeling van het RSC.

Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte.

Namens het Roosevelt Institute for American Studies,
Wim van den Doel, voorzitter van het bestuur
Damian Pargas, directeur